Package KI 小朋友個人拍攝組合

平日或六日拍攝

數量

簡介

+
小朋友大得快,唔想錯過每個階段,就要用相片保留住 今次推出小朋友個人攝影優惠系列 ⭕️一位小朋友入鏡(優惠期內送父母入鏡價值$100,加多個小朋友$100) ⭕️小朋友建議5歲以下 ⭕️需自備小朋友服裝,令造型更有個性 ⭕️ 最多兩個場景(場景效果已在廣告相片) ⭕️每個時段30分鐘(20-30分鐘拍攝) ⭕️星期六日假期需加收$100 ⭕️購買後可三個月內拍攝 ⭕️即時交收全部相片 ⭕️全部相片有基本調色 ⭕️STUDIO地點觀塘,離APM約5-7MIN 先購買後再預約 購買前請細閱條款及細則👇👇 https://www.glamourimage.store/i/XloEXBgAA 當購買後即代表閣下同意及清楚明白.

你可能感興趣的商品